capsal

Projecte singular INSERTDIGITAL 2019
Associació per a la Innovació Estratègica Vegga

Consell Comarcal de l’Anoia. Consell Comarcal del Priorat. Consell Comarcal de La Segarra. Servei d’Ocupació de Catalunya.

Insertdigital és un projecte pilot que treballa per aconseguir millorar les oportunitats de formació i inserció de joves que viuen fora de les àrees urbanes.

Per participar-hi heu de tenir entre 17 i 29 anys i motivació per l’àmbit digital. Us haureu d’inscriure al Garantia Juvenil i com demandants d’ocupació o de millora. Si teniu dubtes, la vostra orientadora o la referent d’ocupació jove de la vostra oficina jove us ajudaran.

Si viviu en pobles amb dificultats de transport no us preocupeu: l’orientadora us visitarà al vostre poble i us pagarem els desplaçaments que inclogui el programa.

Orientació i acompanyament
Tindreu un acompanyament intensiu basat en el treball de millora de les competències, és a dir, les habilitats que us permeten l’acompliment eficaç de les tasques que us demana una feina. Tindreu una orientadora assignada, que treballarà amb vosaltres presencialment i també (online, a través d’una plataforma), amb espais individuals i grupals. Tindreu també activitats grupals, presencials i virtuals. Volem que, un cop acabat el projecte:

  • us trobeu millor situats pel que fa al vostre projecte professional i de vida i hagi millorat la vostra ocupabilitat a curt o mig termini.
  • hagueu millorat vostres competències, tant tècniques, com digitals, com transversals i compteu amb un currículum per competències que faciliti la vostra inserció.


Formació
El projecte Insertdigital inclou una formació online de 300 hores , amb uns mòduls comuns a tot l’alumnat i una especialització que recull quatre possibles itineraris que podreu elegir. Tindreu un tutor que us acompanyarà durant tot el procés formatiu.

Hi haurà 4 parts:

  1. Riscos laborals i igualtat (10h)
  2. Transformació digital (75h)
  3. Vendes mitjançant estratègies digitals (150h)
  4. Treball per objectius i orientació a resultats al teletreball (65h)


part 2

Continguts 5 mòduls de 15 hores:

Continguts 5 mòduls
part 3

Continguts transversals: 7 blocs de 21 hores:

Continguts transversals
part 3

Es poden elegir quatre especialitats

especialitats

Això ens dona múltiples combinacions. Per exemple, si us interessa el turisme, podeu elegir els set mòduls transversals adaptats a turisme:

Taula

Però també podeu elegir un tema transversal al llarg de tots els mòduls. Com si feu això sols us quedarien encara tres mòduls per fer, hauríeu d’elegir qualsevol altre que us interessés:

Taula
part 3

Continguts transversals: 4 blocs

Continguts transversals

La formació es fa a partir de micro-learning, és a dir, d’unitats relativament curtes i concretes d’aprenentatge i seguirà el següent esquema:

  • Tres setmanes de formació, una setmana de pràctiques (posant a la pràctica els continguts de les tres setmanes) i d’activitats (visites als sectors productius d’interès, activitats inspiradores…)
Aquest esquema es repetirà tres vegades. La formació s’allargarà tres mesos i serà tutoritzada per experts en les matèries. L’orientadora farà un seguiment intensiu de l’acompliment de la formació per part del jove i activarà, en cas que fos necessari, accions de suport (per exemple involucrant els companys i companyes).

Inserció i relació amb el teixit productiu
El projecte es basa en la necessitat urgent (detectada i confirmada pels estudis) d'aplicar la tecnologia a les necessitats concretes dels diferents sectors productius de cada comarca i fer-ho a partir d'un enfoc orientat a vendes i desenvolupament de negoci. La transformació digital de les petites i mitjanes empreses, comerços i petits productors suposa un alt nivell de productivitat ja que redueix la intermediació característica de les zones de baixa densitat. No parlem de formació en informàtica sinó de l’aplicació de la digitalització en les àrees de vendes dels diferents sectors productius (venda online, màrketing digital, comunicació i reputació a la xarxa, obertura mercats internacionals, xarxa comercial i cartera online, etc.).

Aquesta doble inclusió (digital + sector productiu) ens ofereix diferents perfils emergents que es poden inserir a zones de baixa densitat mitjançant metodologia digital:

Community managers, Tècnics de màrqueting online, Tècnics de telemàrqueting, Guies turístics receptius, Tècnics de comercialització turística, Atenció al públic, Comercials, Gestors de e-commerce, Tècnics de transformació digital de la PIME, Agents de màrqueting en territori, Testejadors de jocs i Tècnics d’e-learning

Els joves participants en l’Insertdigital adquirireu competències en transformació digital que us permetran treballar la vostra inserció des de dues perspectives:

  • Empreses del propi territori
  • Empreses d’altres territoris a través del teletreball
Tindrem la figura d’un prospector d’empreses que ens permetrà localitzar empreses per a les pràctiques i la inserció.

Dates
El projecte s’iniciarà el mes de març i acabarà el 31 de desembre d’enguany.

sponsors

Insertdigital_