Innovació estratègica
Processos oberts i col·laboratius
Inici Presentació Consultoria Innovació oberta PlansFormació Estudis e-Participa Contacta

Plans directors d'innovació (PDI)
Els Plans directors de Innovació són les eina que mitjançant la qual els col·lectius poden articular mecanismes de competitivitat, fidelització, millora continuada i adequació a les necessitats de la societat.
L'associació Vegga ha acumulat llarga experiència en el suport i l'assessorament en la elaboració dels plans directors d'innovació.

Un bon pla director permet avançar cap a nous paradigmes d'eficiència i excel·lència que assegurarà la competitivitat de la vostra organització. En un temps canviant la frase "innovar o morir" exemplifica bé la necessitat d'adaptar-se als canvis.

Us oferim aquest saber acumulat per tal d'orientar correctament l'estratègia participativa.

Mitjançant una divisió en fases i una categorització de les tasques, s'estableix un mecanisme que permet a un col·lectiu definir i gestionar un pla director (anual, bianual, triennal...).

A partir de l'anàlisi de mancances es categoritzen els objectius i, amb ells, les accions concretes que es duran a terme amb el pla. Les eines ens ajuden a organitzar i sistematitzar les tasques entre els participants i a fer el seguiment sobre el seu estat

  
tancar x